Jdailymall 搬遷開倉優惠!低至1折 $10起!

Jdailymall喺黎緊2月份會搬去一個全新嘅營業點(繼續紮根新蒲崗)
今次就趁機會來一個開倉優惠,網上同實體店都同步進行

 

優惠低至1折,由$10起,購物滿$1000起再用Code「clear2020」可額外9折
精選如下:

開倉優惠 - 門市限定

網上同步 - 精選超級優惠 1折起!

-41%
Original price was: $1,680.00.Current price is: $999.00.
-27%
Original price was: $504.00.Current price is: $368.00.
-9%
Original price was: $328.00.Current price is: $298.00.
-67%
Original price was: $599.00.Current price is: $199.00.
-59%
Original price was: $488.00.Current price is: $199.00.
-62%
Original price was: $518.00.Current price is: $199.00.
-36%
-45%
-57%
Original price was: $699.00.Current price is: $299.00.
-59%
Original price was: $488.00.Current price is: $199.00.
-57%
Original price was: $699.00.Current price is: $299.00.
-30%
Original price was: $428.00.Current price is: $299.00.

同場其他開倉優惠

-41%
Original price was: $1,680.00.Current price is: $999.00.
-27%
Original price was: $504.00.Current price is: $368.00.
-9%
Original price was: $328.00.Current price is: $298.00.
-67%
Original price was: $599.00.Current price is: $199.00.
-59%
Original price was: $488.00.Current price is: $199.00.
-62%
Original price was: $518.00.Current price is: $199.00.
-36%
-45%
-57%
Original price was: $699.00.Current price is: $299.00.
-59%
Original price was: $488.00.Current price is: $199.00.
-57%
Original price was: $699.00.Current price is: $299.00.
-30%
Original price was: $428.00.Current price is: $299.00.

更多優惠

睇更多組合優惠